YESAWORK.COM KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 1. AMAÇ

 1. YESAWORK.COM KULLANICI SÖZLEŞMESİ (“KULLANICI SÖZLEŞMESİ”) , YESA Danışmanlık Eğitim ve Ticaret A.Ş. ( “YESA”) tarafından işletilen YESAWORK.COM’a erişim sağlayarak ziyaret edilmesi ve kullanılması sırasında KULLANICI tarafından uyulması beklenen şartları düzenler. YESAWORK.COM’a çeşitli amaçlarla erişim sağlayarak siteyi ziyaret eden kullanıcılar (“KULLANICI”), ziyareti sırada işbu KULLANICI SÖZLEŞMESİ’ni kabul etmiş sayılır.

 2. KULLANICI YESAWORK.COM’u ziyaretinde, işbu KULLANICI SÖZLEŞMESİ’ni okuduğu, anladığı ve şartsız koşulsuz kabul ettiğini ve bu hususlarla ilgili olarak hiçbir bir itiraz veya defi ileri sürmeyeceğini taahhüt etmiş olmaktadır. KULLANICI SÖZLEŞMESİ’nde yer alan şartlardan herhangi birini kabul etmeyen KULLANICI’nın YESAWORK.COM’u ziyaretini sonlandırması ve burada sunulan hizmetlerden faydalanmaması gerekmektedir. KULLANICI’nın, KULLANICI SÖZLEŞMESİ’nde yer alan şartlardan herhangibirini kabul etmemesine rağmen ziyaretine devam etmesi halinde bütün sorumluluk KULLANICI’ya aittir.

 3. KULLANICI, YESAWORK.COM’da YESA tarafından KULLANICI’lara yönelik olarak yayınlanan her türlü içeriğin KULLANICI SÖZLEŞMESİ’nin kapsamına dahil olacağını ve KULLANICI SÖZLEŞMESİ’ni kabul etmekle söz konusu içerikleri de kabul etmiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 4. 18 yaşından küçüklerin YESAWORK.COM’u ziyaret edebilmeleri için,  işbu KULLANICI SÖZLEŞMESİ’ni kanuni temsilcileriyle birlikte okuyarak ve ilgili mevzuatı gözeterek bütün kuralları kabul etmeleri gerekmektedir.

 5. KULLANICI SÖZLEŞMESİ’ndeki hiçbir hüküm, YESA’ya KULLANICI’nın temsilcisi veya iş ortağı olma, KULLANICI’nın adına ya da KULLANICI’yı bağlayacak taahhütler verme ve benzeri yetkileri vermemektedir. YESAWORK.COM, KULLANICI’yla bir danışmanlık ilişkisi kurmamakta veya benzeri bir ticari iş ilişkisi kurma amacı taşımamaktadır.

 6. YESA, YESAWORK.com üzerinden sağladığı içeriği, güncelleme veya başka sebeplerle KULLANICI’ya haber vermeksizin dilediği zaman ve şekilde kaldırma veya değiştirme hakkına sahiptir. YESA, YESAWORK.COM’a erişimi, kısmen veya tamamen kısıtlama hakkına sahiptir. YESAWORK.COM’a erişimin kısmen veya tamamen kısıtlanması ya da engellenmesinden, veya YESAWORK.COM’un herhangi bir sebeple kullanılamaz hale gelmesinden, tarih veya süre farketmeksizin YESA sorumlu tutulmayacaktır. KULLANICI, bu sebeplerle YESA’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 7. YESAWORK.com üzerinde YESA tarafından yapılan değişiklikler yayınlandıkları andan itibaren geçeli olur ve KULLANICILAR yayınlanan her bir değişikliği, değişiklikten sonraki ilk ziyaretleri esnasında kabul etmiş olurlar. İşbu KULLANICI SÖZLEŞMESİ’nde yapılacak her türlü değişiklik, bu sayfada yayınlanacak olup yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanacaktır.

 8. YESA, YESAWORK.COM üzerinden sunduğu danışmanlık, eğitim gibi hizmetlerini daha etkin kullanımını sağlamak ve/veya tanıtım/pazarlama amacıyla reklam, sponsorluk veya veri paylaşımı gibi yöntemlerle çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği gerçekleştirilebilecektir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek işbirlikleri, ilgili mevzuata ve KULLANICI SÖZLEŞMESİ’ne uygun olacaktır.

 1. KULLANICI HAK VE SORUMLULUKLARI

 1. KULLANICI, YESAWORK.COM’a erişiminden ve YESAWORK.com’u ziyaretinden münhasıran kendisi sorumludur. KULLANICI, münhasıran kendisine ait olan kullanım hakkını hiçbir şekilde üçüncü şahıslara devredilemez.

 2. Başta KULLANICI SÖZLEŞMESİ olmak üzere ilgili yasal mevzuat hükümlerine herhangi bir şekilde aykırı davranışının YESA tarafından tespiti halinde YESA, KULLANICI’nın YESAWORK.com erişimini veya kullanımını çeşitli yöntemlerle engelleme hakkına sahiptir. KULLANICI’nın, KULLANICI SÖZLEŞMESİ’ni veya ilgili mevzuatı ihlal etmesi sebebiyle doğabilecek zarardan doğan sorumluluk KULLANICI’ya aittir. KULLANICI, bütün bu sebeplerle üçüncü şahısların YESA’ya karşı öne sürebilecekleri iddia veya taleplerinden doğabilecek ve YESA aleyhine oluşabilecek herhangi bir zararı tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 3. KULLANICI’nın, YESAWORK.COM mecrasında veya YESAWORK.COM üzerinden sağlanan hizmetlerle bağlantılı olarak kötü niyetli ve KULLANICI SÖZLEŞMESİ’ne ve mevzuata aykırı davranışlar sergilemesi durumunda, KULLANICI’nın üyeliği YESA’nın takdirine bağlı olarak geçici olarak veya tamamen iptal edilebilir.

 4. KULLANICI, ihlal içeren bir davranış nedeniyle üyeliğinin geçici olarak veya tamamen iptal etmesi halinde YESA’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder.

 5. KULLANICI, YESAWORK.COM üzerinden e-posta adresini paylaşmak suretiyle gireceği üyelik sisteminden faydalanabilir; ad, e-posta adresi ve telefon numarası bilgilerini paylaşarak YESA ile iletişime geçebilir. KULLANICI; YESAWORK.COM üzerinden ilgili sayfada talep edilen bilgilerini paylaşarak yaratacağı CV’siyle iş arayabilir ve yine ilgili sayfada talep edilen bilgileri paylaşarak çalışan arayabilir. KULLANICI; YESAWORK.COM hesabında belirttiği ismi kullanarak YESAWORK.COM üzerinden yorum ve görüşlerini YESAWORK.COM’un diğer kullanıcılarıyla paylaşabilir.

 6. KULLANICI, YESAWORK.COM üzerinden herhangi bir sebeple paylaştığı herhangi bir bilgininin doğru, tam ve güncel bilgi olacağını kabul eder.

 7. YESAWORK.com üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalanabilmek için her KULLANICI’nın kendine ait tek bir hesabı olabilmektedir. Bir KULLANICI’ya ait iki veya daha fazla hesabın varlığının YESA tarafından tespiti halinde ilgili KULLANICI’nın YESAWORK.com’a erişimi bütün hesapları üzerinden engellenebilecektir. Kullanıcı, üyelik hesabının kapatılmasını info@yesawork.com e-mail atarak talep edebilir, KULLANICI’nın üyeliği en geç 7 iş günü içerisinde kapatılarak, tarafına bilgi verilecektir.

 

 1. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

 1. YESAWORK.com üzerinden yayınlanan içerik (YESAWORK.COM’da yer alab yazılı, sözlü, görsel bilgi, belge, doküman, çizim, grafik, model, logo, veri tabanı, site tasarımı ve benzeri materyaller ile YESAWORK.com üzerinden yapılan paylaşımlar) üzerinde, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan (FSEK) kaynaklanan her türlü mali ve manevi hak, ve bu hakları yurt içinde ve yurt dışında kullanım ve üçüncü şahıslara devretme yetkisi ve bunlardan doğmuş ya da doğacak olan sınai mülkiyet hakları YESA’ya aittir ve ilgili mevzuat kapsamında koruma altındadır.

 2. KULLANICI, YESA’nın önceden alınmış yazılı izni olmadıkça YESAWORK.com üzerinden yayınlanan içeriği kısmen veya tamamen kopya edemez, paylaşamaz, çoğaltamaz, kullandıramaz, değiştiremez, yenisini yayınlayamaz ve ileride kullanılmak üzere saklayamaz yahut iltibasa neden olacak şekilde benzerini oluşturamaz. Bu gibi hukuka aykırı davranışlar dolayısıyla oluşabilecek her türlü sorumluluk KULLANICI’ya aittir.  KULLANICI, YESA’nın bu gibi sebeplerle uğrayacağı zararını, YESA’nın ilk talebinde, ferileriyle birlikte tazmin eder.

 3. YESAWORK.COM üzerinden sağlanan hizmetleri kullanmak KULLANICI’ya YESAWORK.COM üzerinde veya burada yayınlanan herhangi bir içerik üzerinde herhangi bir fikri veya sınai mülkiyet hak sahipliği tanımamaktadır. KULLANICI, YESAWORK.com üzerinden yayınlanan içerik üzerinde hiçbir zaman hiç bir hak talep etmeyecektir.

 1. GİZLİLİK VE KİŞİSEL BİLGİLER

 1. YESA, YESAWORK.COM üzerinden paylaşılan kişisel verileri 6698 numaralı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine ve AYDINLATMA METNİ’ne uygun olarak, YESAWORK.COM’un hizmet amaçları doğrultusunda işleyebilir.

 2. KULLANICI SÖZLEŞMESİ’nde belirtilen kullanımlara ek olarak, KULLANICI’nın YESAWORK.COM üzerinden paylaştığı kişisel bilgileri; KULLANICI’ya pazarlama veya bilgilendirme amacıyla e-posta mesajı ile ileti gönderilmek için kullanılabilir. Pazarlama amacı taşıyan iletiler, KULLANICI’nın talebi ile gönderilebilecek olup talebin geri alınması her zaman mümkündür.

 3. YESA, edindiği kişisel bilgileri sisteminde toplayarak bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, kullanıcı profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen pazarlama e-postalarının iletilmemesine yönelik kullanıcı sınıflandırma ve kişisel bilgiler vasıtasıyla oluşturulacak reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin devam etmesi amacıyla saklayabilir ve bu amaçlar altında kullanabilir.

 4. Ödeme sayfasında KULLANICI’dan talep edilen kredi kartı bilgileri, KULLANICI işlem güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde YESAWORK.COM, sistemlerinde veya YESA’ya hizmet verenlerin sunucularda tutulmamaktadır. Tüm kredi kartı bilgileri, kişisel bilgiler gibi yeterli İnternet standardı sistemi ile şifrelenmiştir. Bu şekilde internet üzerindeki dolaşımları sırasında herhangi bir şekilde bu bilgiler istenilmeyen kişi veya kurumlarda ele geçirilmesi önlenerek, ödemeye yönelik tüm işlemlerin YESAWORK.COM ara yüzü üzerinden ödeme kuruluşu ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

 5. YESA, edindiği kişisel bilgileri sadece istatistiksel amaçlı olarak anonimleştirilerek, kişilerin belirlenemeyeceği şekilde ve gizlilik koşulları dahilinde, YESAWORK.COM deneyimini geliştirmek, içeriğini genişletmek ve iyileştirmek yoluyla daha iyi hizmet verebilmek amacı ile tanıtım ve benzeri konularda işbirliği içinde olunan üçüncü şahıslarla paylaşılabilir. Üçüncü şahıslarla paylaşılan kişisel bilgiler, bu şahısların sağlamayı taahhüt ettikleri kendi gizlilik politikaları kapsamında korunur.

 6. Kişisel bilgiler; resmi makamlarca usulüne uygun olarak talep edilmesi halinde veya yürürlükteki mevzuat gereğince YESA’nın resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda mevzuatın zorunlu kıldığı ölçüde ve ayrıca YESA’nın yasal haklarını korumak amacıyla resmi makamlara YESA tarafından açıklanabilecektir.

 1. EŞİT İMKÂNLAR

 1. YESA, YESAWORK.COM üzerinden sağladığı hizmeti eşitlik ve çeşitliliğe bağlı kalarak gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda YESA, hiçbir kapsam altında ayırımcılığa konu olacak bir faaliyet gerçekleştirmeyeceğini, böyle bir faaliyete bilerek ve isteyerek destek olmayacağını belirtir. YESA, faaliyetlerini geliştirmek amacıyla tutacağı istatistiki bilgileri, anonim hale getirerek 6698 numaralı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun şekilde kullanabilecektir.

 1. SORUMLULUK SINIRI

 1. YESA, YESAWORK.com üzerinden sağlanan içeriğin mümkün olduğunca doğru, tam ve güncel olmasını sağlamakla birlikte bu konuda bir taahhüt vermemektedir. Bu gibi sebeplerle meydana gelebilecek hiçbir durumdan YESA sorumlu olmayacaktır.

 2. YESA, YESAWORK.COM’un teknik açıdan hiçbir hata içermediğine, virüs veya benzeri zararlı unsurlar taşımadığına ve bu sebeple bir aksaklığa sebep vermeyeceğine dair bir garanti vermemektedir.

 3. YESAWORK.COM üzerinde YESA ile bir bağlantısı olmayan ve üçüncü şahıslar tarafından yönetilen İnternet sitelerine reklam gibi çeşitli sebeplerle bağlantı linkleri, yönlendiriciler veya referanslar yer alabilir. YESA, yönlendirme yapılan üçüncü şahıs İnternet sitelerindeki bilgileri, ürünleri ve hizmetleri hiçbir şekilde denetlememektedir. Gizlilik politikaları ve uygulamaları YESAWORK.com’dan farklı olan ve üzerinde YESA’nın hiçbir kontrol veya denetim yetkisi olmayan üçüncü şahıs İnternet sitelerinde yer alan içeriklerden yalnızca ilgili üçüncü şahıslar sorumludur ve YESA’ya bahsi geçen içerikler dolayısıyla hiçbir sorumluluk yüklenemez.

 1. UYUŞMAZLIK

 1. KULLANICI SÖZLEŞMESİ’yle ilgili ve uygulanmasından dolayı oluşabilecek uyuşmazlıklarda Türk hukuku uygulanacak ve bu uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Çağlayan (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri münhasıran yetkili olacaktır.

 2. KULLANICI, KULLANICI SÖZLEŞMESİ’nden doğabilecek ihtilaflarda YESA’nın defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193ncü ve devamı maddeleri anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 1. İLETİŞİM BİLGİLERİ

 1. YESA’nın, YESAWORK.COM’da ve işbu KULLANICI SÖZLEŞMESİ’nde belirtilen iletişim bilgileri aynı zamanda YESA’nın tebligat adresidir. İletişim bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması halinde YESA, ilgili değişikliği YESAWORK.com üzerinden yayınlayacak ve KULLANICI SÖZLEŞMESİ’ne yansıtacaktır.

 2. KULLANICI, kendisinin YESAWORK.COM üzerinden paylaştığı iletişim bilgilerini kullanarak YESA’nın KULLANICI’yla iletişim kurmasını kabule der. KULLANICI, paylaştığı iletişim bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması halinde, gerekli güncellemeyi YESAWORK.COM üzerinden sağlamakla yükümlü olup, aksi durumda YESA’nın yapacağı bildirim ve tebligatların geçerli olacağını kabul eder.

 1. SÖZLEŞME BÜTÜNLÜĞÜ

 1. KULLANICI SÖZLEŞMESİ’nin herhangi bir hükmünün hükümsüz veya geçersiz olması halinde yalnızca söz konusu hüküm anılan hükümsüzlük veya geçersizlik çerçevesinde etkisiz olacak ve bu hükümsüzlük veya geçersizlik maddenin kalan bölümünü veya Sözleşme'nin diğer hükümlerini geçersiz kılmayacaktır.

 2. YESA’nın, KULLANICI SÖZLEŞMESİ altında düzenlenen haklarını kısmen veya tamamen kullanmaması, YESA’nın bu haklarından feragat ettiği anlamına gelmez.

 

YESA DANIŞMANLIK EĞİTİM VE TİCARET A.Ş.

Adres: Mahmutbey Mah. Taşocağı Yolu Cad. 19/1 A Güneşli, Bağcılar, 34218 İstanbul, Türkiye

Tel:

E-posta: info@yesawork.com

 • LinkedIn
 • Instagram
 • Facebook
 • YouTube

Yesawork.com, Yesa Danışmanlık Eğitim ve Ticaret A.Ş.'ye ait bir sitedir. Yesa Danışmanlık Eğitim ve Ticaret A.Ş., 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 19. maddesi gereği, iş arayanlardan hiçbir ücret ve menfaat talep etmeyen bir kurum olup, Türkiye İş Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü'ne bağlı olarak 13.08.2020 tarihli, 1178 numaralı izin belgesi ile faaliyet göstermektedir.. İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü: 0212 249 29 87 İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Başakşehir Hizmet Merkezi : 0212 407 07 98 

Yesa Danismanlik Egitim ve Ticaret A.S. is the Recruitment office with license number 1178 dated 13/08/2020 under the supervision of İşkur. Turkey Business Council No. 4904 in accordance with the law, is prohibited fees from job seekers.  Yesa Danışmanlık Ticaret A.Ş.  Tasocagi Yolu Cad. 19/1 A Gunesli, Bagcilar-İstanbul, Gunesli VD 9500770833

©2020 by Yesa. All rights reserved.